Kraków i wpływ położenia tego miasta na jego pogodę.

Kraków to jedno z największych polskich miast usytuowane w południowej części naszego kraju. Miasto położone jest nad Wisłą, w niewielkim oddaleniu od gór. Takie umiejscowienie w znacznym stopniu warunkuje warunki atmosferyczne i pogodę, która w nim panuje. Tak jak cała Polska, Kraków leży w strefie klimatu umiarkowanego, co skutkuje średnią roczną temperaturą kształtującą się w granicach 6- 10 stopni i występowanie czterech pór roku, znacznie różniących się pod względem temperatury i zjawisk atmosferycznych, które w tym czasie zachodzą. W Krakowie daje się zauważyć również wpływ astrefowego klimatu górskiego, z racji położenia w niedalekim sąsiedztwie Tatr. To właśnie on odpowiada za silne wiatry, które często pojawiają się w Krakowie.

Pogoda krakow kształtuje się również pod wpływem czynników charakterystycznych dla wszystkich dużych miast. Temperatura typowa w dziale pogoda Kraków w centrum jest o 1-2 stopnie wyższa niż na obrzeżach, przez co miasto stanowi swoistą wyspę ciepła. Możemy zaobserwować również nietypowy układ wiatrów związany z zabudową miejską. Między wysokimi budynkami tworzą się tunele, w których wiatr osiąga bardzo duże prędkości. Wysokie uprzemysłowienie Krakowa także ma wpływ na panującą w nim pogodę. To z tego powodu nad miastem unosi się cienka warstwa smogu, na szczęście znacznie mniej uciążliwa niż w wielu innych europejskich miastach.