Prognozowanie

Prognozowanie pogody polega na przewidywaniu i w miarę dokładnym określaniu, jaki będzie stan atmosfery w niedalekiej przyszłości czyli za 12 godzin, za dwa dni lub za tydzień. Oczywiście należy zaznaczyć, że prognoza na dłuższy okres jest mniej wiarygodna.

Widać pewną zależność. Im prognoza bardziej wybiega w przyszłość, tym trudniej ją opracować a co za tym idzie, jej trafność i prawdopodobieństwo maleje.

Najważniejszym czynnikiem, jaki przesądza o poprawności i trafności prognozy pogody, jest sytuacja meteorologiczna. jeśli występuje długo utrzymujący się stacjonarny wyż, prognoza pogody może być bardzo dokładna nawet na kilka dni naprzód. Jeśli natomiast występuje dynamicznie rozwijający się niż, wówczas opracowanie nawet kilkugodzinnej prognozy nie jest sprawą łatwą.