Higrometr

Do obserwacji wilgotności powietrza używa się higrometru. Korzysta on z właściwości wydłużania się ludzkiego włosa pod wpływem zwiększonej wilgotności.

Istnieje wersja samopisząca o nazwie higrograf, która sporządza zapis historii zmian wilgotności - higrogramy.