Deszczomierz

Deszczomierz jest przyrządem używanym do mierzenia sumy opadów atmosferycznych. Urządzenie to wyposażone jest w walcowate naczynie o określonym polu górnego otworu.

Natomiast do pomiaru ilości wody używa się menzurki. Podobnie jak w przypadku barografu, także i tu można śledzić historię ilości opadów. Przyrząd ten nazywa się pluwiografem. Istnieje również wersja deszczomierza do pracy w trudnych warunkach.

Takie urządzenie nazywa się totalizatorem. Jest to przyrząd który został wyposażony w urządzenie do samoczynnego opróżniania menzurki z wodą. Może on również rejestrować sumę opadów. Ustawia się go głównie na szczytach górskich a zapisy i dane odczytuje się bardzo rzadko.