Prognozowanie pogody metodą numeryczną

Atmosfera ziemska jest niezwykle skomplikowanym układem dynamicznym. Równania które opisują jej zachowania to nieliniowe cząstkowe równania różniczkowe.

Już sama nazwa jest skomplikowana. Są one tak złożone i skomplikowane, że dokładne ich rozwiązanie i późniejsza analiza jest niemożliwa. Można jednak uzyskać rozwiązania przybliżone. Aby tego dokonać, należy wykorzystać do ich rozwiązania metodę numeryczną.

W modelach numerycznych, pola meteorologiczne opisywane są za pomocą punktów. W punktach nazwanych węzłami siatki, dokonywane są wszelkie obliczenia. Natomiast odległość w poziomie, pomiędzy sąsiadującymi węzłami zdefiniowana jest przez poziomą rozdzielczość modelu. Im jest ona mniejsza, tym rozdzielczość pozwala na uwzględnienie większej ilości szczegółów.