Meteorologia, powodzie i odpowiednie zabezpieczenia antypowodziowe.

Meteorologia jest nauką, która pozwala zwykłemu człowiekowi poznać przyczyny występowania równych zjawisk, a także dowiedzieć się, kiedy możemy spodziewać się określonej pogody. Jej zakres jako nauka obejmuje procesy fizyczne i chemiczne zachodzące w atmosferze i to, jak one wpływają na kształtowanie się klimatu i pogody w określonym miejscu. Dzięki temu wiemy, że pewne zabezpieczenia antypowodziowe trzeba odrestaurować, jeśli na przykład zbliża się takowe zagrożenie powodziowe. Miasto powinno zdecydowanie zadbać o takie elementy miejskiej infrastruktury, jak kanalizacja, czy też kratki ściekowe. Kanalizacja deszczowa gra bardzo ważną rolę w zabezpieczaniu miasta przed powodzią, czy też dróg publicznych przed zalaniem.

Czyszczenie kanalizacji jest jedną z czynności, która pomoże wodzie szybko opłynąć, nie powodując tym samym zniszczeń. My sami zaś powinniśmy szczególnie w okresie przechodzenia zimy w wiosnę, zadbać o nasze rynny dachowe, a także o sam dach. Bardzo ważne jest, aby z rynien usuwać wszystkie liście i inne zanieczyszczenia, które mogą powodować zatory, blokujące prawidłowy przepływ wody. Jeśli natomiast planujemy remont dachu, to z pewnością nie powinniśmy czekać. Wiosna i lato są najlepszymi porami do wykonywania takich prac, ponieważ ciepła i sucha pogoda umożliwiają wykonanie naprawy perfekcyjnie.