Zagnieżdżanie modeli

Oczywiście najlepszym modelem byłby model globalny o bardzo dużej rozdzielczości. Jednak w takim modelu byłoby bardzo wiele punktów, w których trzeba by było dokonywać obliczeń.

Obecnie jest to niemożliwe przede wszystkim ze względu na czas, jaki byłby potrzebny na dokonanie wszystkich obliczeń, oraz możliwości komputerów, które mogą zmagazynować ograniczona ilość danych.

Obecnie najczęściej stosowanym sposobem jest tak zwana koncepcja zagnieżdżania modeli. Na czym to polega? Otóż model globalny liczony jest z niezbyt dużą rozdzielczością. Następnie model, który obejmuje mniejszy obszar, liczony jest z dużo większą rozdzielczością. Ta tendencja się powtarza dla coraz mniejszych obszarów o coraz większej rozdzielczości.