Wykorzystanie energii wiatru: direct, akumulatory, sieć energetyczna.

Istnieją różne rodzaje wiatru. Te mocniejsze, które wieją również w Polsce, mogą zasilać turbiny wiatrowe i generować energię elektryczną. W ten sposób działa elektrownia wiatrowa - alternatywne źródła energii, którego dzisiaj tak w Polsce brakuje.

Co robić z energią z wiatrową

Energię uzyskaną z wiatru można

  • zużyć na bieżące potrzeby,
  • zmagazynować w baterii akumulatorów 
  • oddać do sieci energetycznej.

Ze względu na zmienną siłę wiatru energia produkowana przez turbinę nie jest stała. Bezpośrednie połączenie odbiornika z turbiną wiatrową pozwala na wyeliminowanie strat związanych z przetwarzaniem napięcia. A są to zazwyczaj bardzo odczuwalne straty. Niestety niewiele urządzeń jest w stanie przyjąć zasilanie tak marnej jakości. W praktyce bezpośrednie przesyłanie energii z turbiny wiatrowej można realizować jedynie do oporowych urządzeń grzewczych. Proste grzałki rezystancyjne w stanie przetworzyć na ciepło prąd elektryczny o bardzo słanych parametrach, tak słabych że żadne inne urządzenie nie było by w stanie z niego korzystać.

Energię wytworzoną przez turbinę wiatrową można zmagazynować w akumulatorach. W tym celu konieczne jest jej przetworzenie. Straty nie są wielkie a bateria akumulatorów jest w stanie wykorzystać szerokie spektrum mocy. Akumulator będzie się ładował szybciej lub wolniej cały czas magazynując uzyskaną energię. Niestety każde ładowanie / rozładowanie akumulatora stopniowo prowadzi do jego zużycia i przybliża czas wydatków na wymianę ogniw.

Najefektywniejszym rozwiązaniem jest oddanie energii do sieci. To rozwiązanie pozwalające, podobnie jak akumulator, na wykorzystanie szerokiego spektrum mocy. Jednocześnie nie ma wady akumulatora polegającej na postępującym zużyciu. 

 

Polska stoi na węglu

Nasza gospodarka w 98 proc. opiera się na węglu. Oznacza to, że zapotrzebowanie zakładów przemysłowych na prąd w niemal całości pokrywane jest poprzez spalanie paliw kopalnych, którego u nas nie brakuje. Problemem są jednak rosnące koszty wydobycia węgla, po który trzeba sięgać coraz głębiej.

Jednak taka polityka energetyczna ma swoje minusy - negatywnie wpływa na środowisko. Spalanie węgla wywołuje emisję dwutlenku węgla, który zanieczyszcza środowisko i przyczynia się do ocieplania klimatu, niekorzystnych zmian (np. coraz częstszego występowania anomalii pogodowych w postaci susz, powodzi, gradobić, gwałtownych burz).

Mniejsza emisja CO2

Najbardziej wpływowe państwa świata, w tym Unia Europejska, postanowiły dla dobra ludzkości podjąć pewne działania zmierzające do poprawy sytuacji. Mówiąc wprost UE chce zmniejszyć emisję dwutlenku węgla. Jak? Na przykład poprzez rozwijanie alternatywnych metod produkcji energii.

Jedną z nich jest energetyka wiatrowa. W naszym kraju działa kilkanaście farm wiatrowych (parków wiatrowych). W 2008 r. łączna ich mocy wynosiła 280 megawatów. Dla porównania w tym samym czasie niemieckie elektrownie wiatrowe produkowały 80 razy więcej energii. W sumie w sześciu krajach Unii Europejskiej moc turbin wiatrowych przekracza 1 gigawat.