Warstwa graniczna

Oczywiście aby można było prawidłowo i możliwie trafnie przewidzieć pogodę, obliczenia należy przeprowadzać nie tylko na powierzchni Ziemi, ale również w wyższych poziomach atmosfery.

Na to, co dzieje się tuż przy powierzchni ziemi, największy wpływ mają procesy, które zachodzą w najniższej części atmosfery. Część ta nazywana jest warstwą graniczną. Warstwa ta może mieć zasięg od kilkuset do nawet kilku kilometrów w zależności od warunków meteorologicznych.

Za średnią przyjmuje się, ze jej wysokość ma około jednego kilometra. Ilość oraz ich rozkład w pionie, określa pionowa rozdzielczość modelu. Wszelkie procesy zachodzące w atmosferze charakteryzują się bardzo szerokim zakresem skal przestrzennych.