Meteorologia - zakres jako nauka. Inaczej w Poznaniu - inaczej w Krakowie.

Chyba każdy z nas w pewien sposób interesuje się zjawiskami pogodowymi. Nie ma się czemu dziwić, ponieważ wszystkich nas to dotyczy. Musimy wiedzieć, jaka jest prognoza pogody, żeby móc się przygotować chociażby pod względem ubioru na wyjście do pracy. Meteorologia i jej zakres jako nauka mogą w rozumieniu zwykłego człowieka budzić pewne niejasności. Według definicji, meteorologia zajmuje się badaniem procesów i zjawisk fizycznych zachodzących w troposferze i rozpoznawaniem ich wpływu na stan pogody. Ponieważ zjawiska te w różnych częściach świata, a nawet jednego kraju, czy regionu różnią się, nie ma nic dziwnego w tym, że w Poznaniu może występować inna pogoda niż w Krakowie w tym samym czasie.

Pomiary jakie wykonują pracownicy działu meteorologia są wykonywane przy pomocy stacji meteorologicznych i specjalnych urządzeń. Na to, jak będzie wyglądała pogoda w danym miejscu wpływa między innymi położenie geograficzne, dlatego zupełnie inaczej wyglądają te same warunki w górach i nad morzem. Podobnie duże znaczenie ma odległość od zbiorników wodnych, czyli jezior, rzek czy sztucznych akwenów. Dodatkowo na pogodę wpływa działalność człowieka, ilość zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu nad danym regionem, a także wysokość nad poziomem morza. Przykładem jest fakt, że na każde sto metrów wzwyż, temperatura spada o 0,6 stopnia Celsjusza.