Termometr

Ten przyrząd zna chyba każdy. Służy on do pomiaru temperatury. Do pomiaru aktualnej temperatury powietrza w meteorologii używa się termometru stacyjnego, zaopatrzonego w skalę Celsjusza.

Termometr składa się ze zbiorniczka wypełnionego rtęcią oraz złączonej z nim, zamkniętej rurki. Pod wpływem ogrzewania się, rtęć zwiększa swoją objętość podnosząc się jako słupek do góry wskazując na skali Celsjusza aktualną temperaturę.

Ponieważ rtęć zamarza w temperaturze -39 stopni Celsjusza, przy bardzo silnych mrozach używa się termometrów alkoholowych. W klatkach meteorologicznych, montuje się często tak zwane termometry maksymalne. Jest to tradycyjny termometr rtęciowy z zawężoną rurką tuż nad zbiorniczkiem z rtęcią. Po uzyskaniu maksymalnej temperatury, słupek rtęci nie opada. Po dokonaniu pomiaru, termometr strzepuje się, aby słupek wrócił do poprzedniego stanu.