Sonda meteorologiczna

Jest to niewielki balon meteorologiczny zaopatrzony w niezbędne przyrządy meteorologiczne. Sondę wypuszcza się po to, aby zbadać jakie warunki panują w wyższych warstwach atmosfery.

Każdego dnia, z ponad tysiąca stu punktów na ziemi, dwa razy na dobę wypuszczane są takie sondy meteorologiczne.

Wszystkie wyniki pomiarów takie jak temperatura, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne, wysyłane są do stacji meteorologicznych drogą radiową. W stacjach meteorologicznych natomiast następuje analiza tych danych oraz ich dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie w prognozach pogody.