Ulewa - czym jest z definicji i jak się zabezpieczyć przed powodzią?

Ulewa to zgodnie z definicją intensywne opady deszczu powodujące znaczne szkody. Nie rzadko zdarza się, że na skutek silnych, długotrwałych opadów wody w rzekach podnoszą się powodując powodzie i lokalne podtopienia, które jeszcze bardziej zwiększają straty. Jeśli jednak będziemy odpowiednio zapobiegliwi i przewidujący możemy się przed nimi zabezpieczyć. Wiele towarzystw ubezpieczeniowych ma w swojej ofercie ubezpieczenia od szkód powstałych w wyniku szkodliwego działania warunków atmosferycznych. Możemy też zadbać o to, by szkody w ogóle się nie pojawiły, co oszczędzi nam wielu uciążliwości i nieprzyjemności. Warto na przykład regularnie przeprowadzać czyszczenie kanalizacji.

Kanalizacja deszczowa ma za zadanie odprowadzać wody opadowe, uniemożliwiając ich gromadzenie się i podtopienia. Jeśli jednak kratki ściekowe są zatkane lub w rurach znajduje się coś, co blokuje swobodny przepływ wody, kanalizacja nie spełnia swojej roli. Oczyszczając instalację możemy zapobiec więc wielu problemom. Równie ważne jest sprawdzanie stanu rynien. Rynny to elementy instalacji deszczowej, które często pomijamy przy jej konserwacji, skupiając się na jej częściach podziemnych. Tymczasem utrzymywanie ich drożność również odgrywa istotną rolę w skutecznym systemie ochrony przeciwpowodziowej.