Ruchy wielkoskalowe

Niestety, o ile wszelkie ruchy wielkoskalowe mogą być dość dobrze opisywane przez model, to już wszelkie procesy charakteryzujące się niewielką skalą, mogą być po prostu niedokładne.

Mimo to, procesy które zachodzą w małej skali również mogą być bardzo istotne i nie należy ich lekceważyć. Wszelkie stosowane modele numeryczne można podzielić na trzy grupy.

Modele globalne, czyli takie które pokrywają całą kule ziemską, modele regionalne i modele mezoskalowe. Oczywiście wszystkie modele charakteryzują się inną, określoną rozdzielczością. Naturalnie, że najlepiej jest, gdy ta rozdzielczość jest jak największa. Zwiększenie rozdzielczości prowadzi do zmniejszenia kroku siatki a co za tym idzie zwiększenia liczby punktów w których dokonywane są obliczenia i badania.