Meteorologia w Polsce - różne miasta, różne prognozy.

Meteorologia w Polsce ma bardzo bogatą i długą historię. Pierwsze obserwacje pogody w naszym kraju prowadzono już na przełomie XV i XVI wieku. Z biegiem lat meteorologia zdobywała coraz szerszy zakres jako nauka. W dużym stopniu stało się to możliwe dzięki odkrywaniu coraz to lepszych narzędzi i metod badań. Ogromny przełom nastąpił, kiedy około 1980 roku w meteorologii zaczęto używać komputerów, które znacznie przyspieszyły badania i związane z nimi procedury.

Dziś meteorolodzy są w stanie przewidzieć pogodę ze sprawdzalnością rzędu 95 %, co stanowi bardzo imponujący wynik w porównaniu do pierwszych prymitywnych obserwacji. Potrafią też ze znaczną szczegółowością przewidzieć pogodę, jaka będzie panowała w konkretnej części naszego kraju. Warunki atmosferyczne w poszczególnych regionach znacznie się różnią w zależności od położenia i mas powietrza, które wyznacza meteorologia i które docierają nad nasz kraj z różnych rejonów świata. Pogoda szczecin rzadko kiedy jest taka sama jak pogoda w Zakopanem, co wydaje się dość oczywiste, ale często zdarza się, że w miejscowościach oddalonych od siebie zaledwie o kilkanaście kilometrów warunki pogodowe znacznie się różnią. Jeśli więc chcemy uzyskać szczegółowe informacje na temat pogody w konkretnym miejscu telewizyjna prognoza pogody dla całego kraju może okazać się niewystarczająca.