Jak zostac meteorologiem

Dla dobrze wykształconego meteorologa lub fizyka atmosfery, jak kto woli, pracy jest pod dostatkiem zarówno na całym świecie jak i w Polsce.

Można podjąć pracę w służbach meteorologicznych, przy zagadnieniach dotyczących rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń a nawet w branżach ubezpieczeniowych przy ocenie ryzyka, przy ekspertyzach etc.

Należy zwrócić uwagę na to, że wymagana jest znajomość języka angielskiego, głównie dla własnej wygody. Niewiele jest wartościowych, specjalistycznych podręczników napisanych w naszym ojczystym języku.